Cleanxtra Scandinavia AB ©T.Busch-Christensen

Swissmade quality med marknadens enda städrobot, Robo 2-kombimaskiner, damnsugare och våtsugare,ångtvätt,matt och highspeed polerrmaskiner.
Exceptionella egenskapar på egenutvecklade och industritestade 2015 kringprodukter som rondeller och unika milanprodukter .

Log in with your Facebook account