MyTraining Uppsala ©T.Busch-Christensen

Opersonligt och anonymt finns inte på kartan när du tränar hos oss. Vi tar ansvar för dina resultat och ser handgripligen till att du når dem snabbt och effektivt. Bli inte förvånad om vi ringer dig med jämna mellanrum och frågar hur det går. Vi vill att du ska träna! Gratis parkering och grötfrukost, handduk, individanpassade träningsscheman och handgripligen hjälp från personliga tränare och andra rådgivare ingår som en självklarhet när du tränar hos oss.
Välkomna!

Log in with your Facebook account