Ekeby Hälsocenter Uppsala ©T.Busch-Christensen

På Ekeby Hälsocenter vill vi vara med och driva utvecklingen mot en helhetssyn inom primärvården. Både den enskilde och samhället har så mycket att vinna på det.

Vi samarbetar mellan olika yrkeskategorier. Och med våra kunder. Då ökar förutsättningen till långvarig förbättring av hälsan.
Varmt välkomna!

Log in with your Facebook account