Virtual tour of Skandinavisk Marknadsmedia AB

Marknadsmedia är en nordisk mediakoncern under ständig utveckling. Vår affärsidé är att erbjuda smarta lösningar där våra kunder effektivt når ut med sitt budskap till rätt målgrupp. Vi arbetar med tidningsproduktion och försäljning av bilagor i dags- och veckopress, kundtidningar, magasin och digitala tidningar.

Log in with your Facebook account