Atelier by Puustelli Google Inside View ©t.busch-christensen

På Puustelli hade vi länge funderat på vad vi kan göra för miljön. Många nöjer sig med att säga att de vill bidra till en mer hållbar utveckling – vi ville göra mer och åstadkomma en verklig förändring.
Så föddes idén om det ekologiska köket.
Här invigde vi i juni Atelier by Puustelli för att låta duktiga kockar göra spännande mat tillsammans med dig!

Log in with your Facebook account