Virtual tour of Puustelli Kök

Puustelli Miinus-köket är annorlunda.Senare i vinter ser du det i vårt nya showroom här i Täby. Det är inte bara snyggt på utsidan utan också förnuftigt på insidan. Puustelli Miinus-köket är trots sitt namn bara positivt för miljön.
Välkomna!
Teddy Hallin

Log in with your Facebook account