Praktikertjänst Uppsalakliniken ©T.Busch-Christensen

UPPSALAKLINIKEN:
Team Brandmaier –när du vill ha ett friskt vackert leende
Uppsalakliniken erbjuder allmän- och specialisttandvård under samma tak.
2007 startade vi en helt ny klinik under namnet Uppsalakliniken. Den består idag av 4 tandläkare som arbetar i två team. Vi, tandläkare slog ihop våra respektive kliniker och startade en gemensam klinik för att bli mer konkurrenskraftiga och kunna använda varandras kompetenser på ett bra sätt.
Välkomna!

Log in with your Facebook account